Municipiul Brăila are un nucleu pe plan prestabilit, cu o rețea rutieră radial-concentrică ordonată si bine conservată, precum si cu un fond construit omogen, relativ bine conservat caunitate morfologică.

Ca o consecință a rolului său teritorial important de-a lungul timpului, Municipiul Brăila, Concentrează 68% din totalul monumentelor istorice ale Județului Brăila, având 115 monumente incluse pe Lista monumentelor istorice 2004, conform Ordinului 2314/ 2004:

 • 4 monumente de Categoria A (monumente istorice de valoare națională):
 • Centrul istoric al municipiului Brăila
 • Ansamblul “Strada Mihai Eminescu”- sec. XIX
 • Ansamblul “Piața Traian”- înc. sec. XVIII
 • Biserica “Sf. Arhanghel Mihail”- sec. XIX
 • 111 monumente de categoria B, reprezentative pentru patrimoniul cultural local, caracterizate prin mare varietate si vechime :
 • 14 situri arheologice cuprinzând asezări si necropole din neolitic până în secolele XVI – XIX  (ex.: zona Brăilița)
 • 69 monumente de arhitectură, dintre care: un ansamblu de arhitectură (Str. Eremia Grigorescu), biserici, clădiri pentru locuit (case, palate, hanuri si hoteluri), clădiri publice (teatre, cinematograf, scoli, bănci s.a.), clădiri industriale (fabricile de bere);
 • 8 monumente de for public: statui, ceas public, fântâni
 • 20 monumente memoriale – case memoriale, monumente comemorative, cimitirul eroilor.

 

Resurse turistice antropice judet

     Dintre monumentele de categoria B la nivelul teritoriului cuprins de aria periurbană a municipiului Brăila se pot menționa:

 • monumente de arhitectură: Conacul Orezeanu din satul Traian (comuna Traian), Biserica “Sf. Împărați Constantin si Elena” 1842 sat Suțesti (comuna Suțesti) (1842).
 • monumente memoriale, dintre care cruci de piatră de secol XVIII, fântâni de secol XIX, monumente comemorative ale eroilor din războiul de independență si primul război mondial (Chiscani, Jirlău, Traian).

Oferta balneoclimaterică, la nivelul unui teritoriu mai larg, include si:

 • Movila Miresii, comună situată pe Drumul Național Brăila – Rimnicu Sărat, la 30 km de Brăila si la 6 km de gara Urleasca pe linia ferată Brăila – Făurei, are pe teritoriul său un lac cu păclorurata, bromurată, sulfurată, sodică si magneziană cu concentrație mare, si cu nămol sapropelic, cu certe calități terapeutice.
 • Ciineni Bai, stațiune de interes județean amplasată pe raza comunei Visani, cu resurse de nămol cu calități terapeutice similare celor din Lacul Sărat, care poate fi amenajată în viitor într-o stațiune de interes național.